Vår Vision

Vår förening ska ha ett representationslag etablerat i landets högsta serie, ha en stor och väl fungerande ungdomsverksamhet och en egen väl utrustad och ändamålsenlig anläggning.