Vi står för:

Fair Play
Våra segrar vinns inte genom fusk. Vi tar kraftigt avstånd från all form av doping och medvetna regelbrott. Vårt förhållningssätt gentemot motståndare, domare, funktionärer, publik och medspelare präglas i alla lägen av ett anständigt uppförande och ett vårdat språk.

Disciplin
Framgång uppnås inte genom kaos. Vår verksamhet präglas av ordning och reda. Samtliga våra aktiviteter är väl förberedda och genomförs metodiskt och disciplinerat.

Jämställdhet
I amerikansk fotboll finns en plats för alla. Vi gör ingen åtskillnad beroende på kön, nationalitet eller genetiskt arv. Alla bemöts med respekt och alla har samma möjligheter.

Teamwork
Alla ska hjälpas åt. För att nå framgång och utvecklas krävs hårt arbete samt personella och ekonomiska resurser. Alla involverade i vår verksamhet hjälper till. Var och en efter sin förmåga.

Kommunikation
Information och delaktighet är en organisations livsnerv. Vi strävar efter att i alla lägen upprätthålla en dialog inom föreningen.