Valberedning

Valberedningens uppgift är att hitta och föreslå kandidater till föreningens styrelse. Alla kan underlätta valberedningens arbete genom att kontakta dem och föreslå lämpliga kandidater.

bildsaknas.jpg
Jesper Johansson   Tel:   
    Mobil:  
    Mail:  
bildsaknas.jpg
VAKANT   Tel:     
    Mobil:    
    Mail: