Spelarinformation

Det är bara att gratulera dig som tillhör skaran av amerikansk fotbollsspelare. Du är aktiv i en sport där laganda, självdisciplin och vilja är ingredienser som gör upplevelsen unik. Som spelare kommer du märka att det finns stora förväntningar på dig. Samtidigt kommer belöningen i form av erfarenhet, glädje, kamratskap mm att vara stora.

 

FÖRVÄNTNINGAR

Dina coacher lägger massor av tid på att planera och förbereda säsong, träningar, matcher, möten mm. Visa honom eller henne respekt genom att:

  • Prioritera tränings- och teoripass
  • Jobba hårt under träningar och matcher
  • Lyssna på din coach
  • Var självdisciplinerad och genomför ditt eget träningsprogram
  • Lär dig spelets regler, lagets spelsystem och känn till din egen spelarposition
  • Stötta dina lagkamrater och bidra till en bra laganda genom att ha roligt

FRÅNVARO

Frånvaro tolereras endast i undantagsfall. Du förväntas prioritera träningar högre än de flesta andra saker i livet. Skola, arbete och vissa familjeangelägenheter är godtagbara ursäkter. Är du skadad eller lindrigt sjuk ska du ändå närvara på träningen om du kan ta dig dit.

Om du har en godtagbar anledning att utebli måste du i god tid meddela din coach eller captain.

LICENSIERING

Du är försäkrad genom din spelarlicens. Licensen gäller under ett kalenderår och upphör alltså att gälla den 31 december. Se till att i god tid innan årsskiftet betala in din licensavgift och lämna in ett ifyllt licensformulär. Avgiftens storlek hittar du här. Licensformulär finns här.

AVGIFTER

Förutom licensavgiften måste du även betala in medlems- och spelaravgift innan du blir spelklar. Avgifterna kan skifta mellan åren. Aktuella belopp hittar du här.

VID SKADA

Om du blivit skadad under träning eller match så ska du snarast anmäla detta till försäkringsbolaget. Försäkringsvillkor och anmälningsformulär hittar du här. Tveka inte att kontakta någon ledare om du är osäker. För att få rätt ersättning är det viktigt att inte vänta med skadeanmälan.