Medlemsinformation

Carlshamn Oakleaves är dess medlemmar. Som medlem är du ett värdefullt stöd för att klubben ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet för ungdomar och vuxna som älskar att spela amerikansk fotboll. Även om du inte har tid eller möjlighet att delta aktivt i klubben så visar du ändå genom ditt medlemskap att klubbens verksamhet är viktig för dig.

Ju fler medlemmar vi är desto större acceptans och stöd får vi från samhället. 

Som medlem är du bl.a. välkommen till våra klubbaktiviteter som exempelvis den årliga "Oakleaves barbeque". Vi jobbar även på att förhandla fram olika medlemserbjudanden från våra sponsorer.
Som medlem har du rösträtt på klubbens årsmöte om du har fyllt sexton år.
Dessutom finns vissa sidor på hemsidan som endast är tillgängliga för medlemmar.

Medlemskap kan vara enskilt medlemskap, eller familjemedlemskap. Som familjemedlem räknas alla som bor på samma adress. Aktuella medlemsavgifter hittar du här.

Avgiften kan betalas in på bankgiro 5119-7986. Ni kan även betala kontant till någon representant för föreningen.

När ni betalar medlemsavgiften är vi tacksamma om ni anger Namn, adress, personnummer, telefonnummer och ev. mailadress. För familjemedlemmar gäller det för samtliga personer.

Så fort vi har registrerat er betalning så kommer ert medlemskort att skickas eller delas ut, och ni erhåller även inloggningsuppgifter till hemsidan.