Föräldrainformation

Vi i Carlshamn Oakleaves hälsar dig förälder välkommen till klubben. Ditt barn har valt en idrott som kommer att ge tillfälle till mycket glädje och gemenskap, såväl som viktiga erfarenheter att ta med vidare i livet.

Amerikansk fotboll är en relativt okänd sport i vårt land och du har säkert en mängd frågor. En del besvaras förhoppningsvis här eller någon annanstans på hemsidan, men tveka inte att kontakta någon ledare om du behöver ytterligare svar.

 

ÄR DET FARLIGT?

Detta är nog den vanligaste frågan som dyker upp, och det är naturligt när man tittar på sporten som nybörjare och endast ser spelare kollidera i hög hastighet och sluta underst i hel hög.

Liksom inom alla fysiska kontaktsporter finns en risk för skador. Det finns inga undersökningar som pekar på att amerikansk fotboll skulle vara överrepresenterad gentemot ishockey, fotboll, handboll etc.

Du kan räkna med att ditt barn kommer att få blåmärken och skrapsår. Precis som inom andra sporter finns risk för svårare skador, men detta är väldigt sällsynt. Våra coacher lägger stor vikt vid att göra träningarna säkra och att lära ut rätt  teknik. En stor del för att minska skaderisken kan du som förälder själv göra genom att se till att ditt barn har rätt utrustning, men framför allt se till att han eller hon tränar hårt. En stor del av träningarna läggs på skadeförebyggande arbete och det är därför viktigt att man deltar på så många träningar som möjligt och genomför sina individuella träningsprogram disciplierat.

VAD KOSTAR DET?

Amerikansk fotboll är inte den billigaste sporten, men den tillhör heller inte de allra dyraste. Den största kostnaden är utrustningen. En komplett utrustning går i nyskick på mellan ca 3 000 - 5 000 kronor. I takt med att antalet utövare växer så kommer det att finnas en andrahandsmarknad.

Som i de flesta sporter måste föreningen ta ut en årlig avgift för att täcka kostnad för t. ex. planhyra, utrustning, domare, försäkringar, utbildning mm. Aktuella avgifter hittar du här.

Den största kotnaden är resor till bortamatcher och cuper. Det är inte som i vanlig fotboll där serimotståndarna finns inom kommunen, utan här handlar det om resor på ett antal mil.

Eftersom sporten är relativt liten och okänd så är det ganska svårt att få in några större penningsummor från sponsorer. För att hålla spelaravgifterna nere måste vi istället arbeta med andra metoder för att dra in pengar, men även genom att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt.

VAD GÅR DET UT PÅ?

Den här frågan har vi nog hört från nästan samtliga personer som har besökt något av våra arrangemang för första gången. Sporten kan, liksom säkerligen alla andra sporter, verka svårbegriplig för den oinvigde. Vi kan dock lova att de som ger det en chans och lägger lite tid på att sätta sig in i spelet kommer att bli ordentligt fascinerade. Detta vet vi av erfarenhet och kommentarer. En bra grund kan du få genom att läsa de grundläggande principerna här. Tveka heller inte att fråga någon i klubben. Vi brinner för att lära ut spelförståelsen till allmänheten.

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA TILL?

Detta är naturligtvis en fråga som vi hoppas du ska ställa dig förr eller senare. Amerikansk fotboll är en sport som kräver stora resurser i form av ledare och funktionärer, men även av andra krafter. Vi kräver inte att någon ska ta på sig ett stort ansvar, men varje liten uppgift som kan avlasta en hårt arbetande ledare uppskattas. Det kan röra sig om att organisera ett körschema, att grilla hamburgare vid någon match, att fylla på vattenflaskorna vid träningen mm. Känner du sedan att du vill bidra lite djupare för att hjälpa till att utveckla vår verksamhet så är vi oerhört tacksamma. Att få tag på ledare och personer som är villiga att ta tag i saker är ett stort problem för oss liksom för andra idéella organisationer. Belöningen är dock väldigt stor genom att man blir delaktig i att bygga upp och utveckla en verksamhet som våra ungdomar och samhället har en enorm nytta av.