Så funkar amerikansk fotboll

Amerikansk fotboll kan till en början verka komplicerad att förstå, men börjar man i rätt ände, så förstår man snabbt hur det går till.

Spelet går ut på att göra fler poäng än motståndarlaget.

Poäng

Touchdown(TD) 6poäng
Det mest eftertraktade. Görs genom att springa in med bollen över motståndarnas mållinje in i målområdet (end zone) eller genom att ta emot en passning där.

Extrapoäng. 1 eller 2 Poäng
Efter en TD får man chansen att göra extrapoäng. Detta kan göras på två sätt: antingen genom att spring eller passa in bollen i målområdet som vid en TD, och då får man 2 poäng, eller så kan man sparka bollen över ribban och mellan stolparna vilket ger 1 poäng. Extrapoängsförsöket görs från 3-yard-linjen.

Sparkmål(fieldgoal). 3 poäng Genom att sparka bollen över ribban och mellan stolparna utan föregående TD.

Självmål(safety). 2 poäng Det ovanligaste sättet att få poäng på, Detta sker vanligtvis genom att spelaren med bollen blir tacklad i sitt eget målområde.

Planen Planen är 120 yards lång (109.75m) och 48.75 meter bred. De sista tio yarden i varje ända av planen är målområde. Mellan mållinjerna är planen är uppdelad av parallella yardlinjer var tionde yard (på vissa planer var femte yard). På slutlinjen i vardera änden av planen står målstolparna. Ribban är 3.05 meter över marken och det är 5.64 meter mellan stolparna

Utrustning Alla spelare måste ha hjälm med hjälmgaller, tandskydd , axelskydd, höftskydd, svanskoteskydd, lårskydd och knäskydd.

Matchtiden En seniormatch spelas i fyra perioder (sk quarters) som är 12 minuter långa vardera. En juniormatch spelas i 4x10 minuter. Klockan stannar vid poäng, misslyckad passning, bollföraren springer utanför planen, vid straff, vid ett första försök mm. Lagen har tre time-outs per halvlek. en time-out är 90 sekunder.

Avspark
Avspark i amerikans fotboll går inte alls till som i vanlig fotboll. Istället för att sparka bollen till en medspelare, så sparkar man till en motståndare som sedan springer med bollen.
Eftersom man sparkar bollen till motståndarna så försöker man sparka bollen så långt som det går, helst ända ner till motståndarnas egna mållinje. Avspark görs vid början på varje halvlek och efter poäng.
Sparken görs från det sparkande lagets 35 yardlinje, förutom efter självmål, då det görs från den 20:e yardlinjen. Det är då det laget som var det defensiva laget när självmålet gjordes som får ta emot avsparken.
Det mottagande laget försöker springa så långt som möjligt med bollen, givetvis helst hela vägen för en TD, fast det är väldigt ovanligt.
Det sparkande laget försöker stoppa det mottagande laget så långt nere på deras planhalva som möjligt. Oftast blir mottagaren tacklad någonstans runt den egna 20:e yardlinjen.
Om bollen sparkas ända ner i motståndarnas målområde, så får det mottagande laget börja med bollen på sin egen 20:e yardlinje. Detta kallas för touchback.
Det finns en möjlighet för det sparkande laget att själva ta avsparken. Efter bollen har gått 10 yard eller berört en spelare i det mottagande laget (innan en spelare i det sparkande laget rört bollen) får även det sparkande laget ta bollen. Detta kallas "onside kick", och detta försöker man oftast med när man ligger under med några få poäng i slutet av matchen.

För det mesta lyckas det inte, och gör det inte det så har man gett motståndarna en väldigt bra utgångsposition. Därför är "onside" sparkar ganska ovanliga.

Efter avspark börjar det "riktiga" spelet... Från den punkt där mottagaren blev nedtacklad får nu det offensiva laget(laget med bollen, offense) 4 försök (downs) att avancera bollen 10 yards(9.14 meter). Om man lyckas med detta får man fyra nya försök att avancera ytterligare 10 yards (kallas då att få första försök, "first down"). Det defensiva laget (defense) har till uppgift att förhindra motståndarna att göra poäng, och att stoppa det offensiva laget så fort som möjligt så att det egna laget kan få bollen och göra poäng.
Anta att Lag A får bollen på sin 20:e yardlinje. Deras runningback springer fem yards framåt, till den 25:e yardlinjen, där han tacklas ner.
Därifrån kommer nu lag A att få spela andra försöket, men nu har man fem yards kvar för att få fyra nya försök. Nästa spel försöker de sig på ett passpel, men passningen går inte fram.   Det blir då ett tredje försök och fem yards att tas sig fram för fyra nya försök("tredje och fem"). På tredje försöket springer en Lag A spelare framåt femton yards med bollen innan han blir tacklad. Lag A får då fyra nya försök att avancera tio yards från den 40:e yardlinjen.
Om man på sina fyra försök inte lyckas med att ta sig framåt de tio yards som behövs, så går bollen över till det försvarande laget, och de får i sin tur fyra försök och tio yards. Målet är givetvis att komma ner i motståndarnas målområde med bollen. Om man bedömer att man inte kommer att nå tio yards som behövs, kan man göra ett sparkmål (se poäng) eller en punt. En punt gör man genom att spark bort bollen så långt som möjligt, för att motståndarna skall få börja med bollen så långt ner på sin egen planhalva som möjligt. På en punt får inte det sparkande laget beröra bollen förrän en spelare i det mottagande laget har gjort det först. Om man puntar bollen ner i motståndarnas målområde blir det touchback (se avspark).

Mellan försöken samlas spelarna på plan för att bestämma hur man skall spela nästa försök, detta kallas för huddle. Det är vanligtvis quarterbacken som bestämmer vilket spel som skall spelas, eller i vissa fall signalerar coachen in spelen med hjälp av tecken från sidlinjen. Det finns två sätt att förflytta bollen på;springspel och pasningsspel.

Springspel
Springspel är det säkraste sättet av de två eftersom man hela tiden(förhoppningsvis) har bollen under kontroll. När man tänker springa med bollen bestämmer man i huddle vart man skall springa, text upp i mitten genom linjen eller ut på sidorna, en sk sweep. Den offensiva linjen (offense line), men även de andra spelarna, hjälper till att få bort motståndarna genom att blockera(knuffa) bort motståndarna från det ställe man har bestämt att springa, man skapar ett hål i försvaret där runningbacken kan springa igenom. Den offensiva linjens arbete är väldigt viktig. En bra offensiv linje kan få även en medioker runningback att se ut som en stjärna, och en dålig linje kan få även den bäste RB att se ut som en nybörjare.

Passpel Passpel är lite osäkrare än springspel eftersom även de defensiva spelarna kan ta emot passningen(brytning, interception). Och om det blir en misslyckad passning (man måste ta lyra på en framåtpassning) så går bollen tillbaka till den punkt där försöket började, och man har slösat bort ett försök. I gengäld så tar man vanligtvis mer mark med en passning än ett springspel. Innan spelet börjar bestämmer man i huddle hur passningsmottagarna(receivers) skall springa för att bli öppna. När spelet börjar bildar den offensiva linjen en "passficka" för att skydda QB:n så att han får tid att hitta en öppen receiver och passa till honom.
Detta var lite om hur spelet fungerar. Till detta kommer ett stort antal regler för alla de många situationer som kan dyka upp under en match.


Här är en kort beskrivning av de olika positionerna:

Offense     

C=Center Centerns främsta uppgift är att genomföra bollstarten(snap) till QB:n vid varje spel samt assistera i linjeblockeringen.
G=Guard Den rörligaste av linjespelarna. Har ofta till uppgift att lämna sin position och bana väg för en RB, sk pulling Guard.
T=Tackle Den största av linjespelarna. Skall stoppa den framrusande defensiva linjemännen.
TE=Tight End En linjeblockerare vid springspel, men kan både stanna kvar och blockera vid passpel eller springa ut och bli en passningsmottagare.
WR=Wide Receiver Snabbfotad passningsmottagare som måste ha bra bollkänsla
RB=Runningback Den som springer med bollen, men kan även ta emot passningar.
QB=Quarterback Hjärnan på offense. Han lämnar bollen till RB:s vid springspel och passar bollen vid passpel. Det är ofta han som bestämmer vilket spel som skall spelas.

K=Kicker Kickern gör alla sparkmål, extrapoängsförsök och avsparkar. Kickerna är ofta en specialiserad spelare som bara kommer in för att sparka bollen.

P=Punter Puntern gör alla punts. Denna spelare är ofta också kicker.

Defense      

DT=Defensive Tackle Försöker täppa igen hålen som görs av den off. linjen, stoppa runningbacks vid springspel och tackla QB:n vid passpel.
DE=Defensive End Skall stoppa springspel ut mot kanten, samt stressa och tackla QB:n vid passpel. LB=Linebacker Hjärnan på defense. Styr det defensiva spelet med främsta ansvar att stoppa springspel, men hjälper även till i passförsvaret.
    
CB=Cornerback
Skall försvara mot och täcka WR:s, men samtidigt se till att ingen RB kommer förbi ute på kanten.
S=Safety Den sista utposten i försvaret. Safetyn är en extrem passförsvarare som inte får låta någon motståndare komma mellan honom och mållinjen.